nếu muốn bước vào con đường huyền thuật thì có cần phải làm gì không ? vậy nếu cháu không có chân sư truyền dạy thì có học dc ko hay tự học dc ko ah ? xin các bác các thầy chỉ giúp cháu