Da, Bác DHN cho cháu hỏi, bác có biết koi có vong theo và cách chữa hok ah, hay bác có biết ai thì chỉ cháu với,

Thanks bác!