Chào Cả Nhà!
Thông thường khi tham gia vào các hoạt động trên internet, mọi người cứ nghĩ rằng mình hoạt động trong thế giới ảo nên thoải mái phát biểu (thậm chí là nói bậy) mà không e ngại vì mọi người, mọi cơ quan chức năng sẽ chẳng biết mình là ai.
Sự thật thì không phải vậy!
Bộ phận Chuyên trách của An ninh Quốc gia luôn giám sát chặt chẽ, bằng các biện pháp nghiệp vụ họ sẽ xác định cụ thể, chính xác vị trí người dùng và truy xét thông tin nhân thân người sử dụng nick bất hảo.
Vậy, có nên chăng?!
Nếu nên thì hãy cẩn trọng!
Tham gia DĐ TGVH thì đã phần nào hiểu Thế Giới Vô hình.
Có thật đấy!
Hãy tham gia bằng tình thân ái hữu hảo với tinh thần xây dựng, hướng tới sự an lành, hạnh phúc, phồn vinh, thịnh vượng của Đồng Bào, Dân Tộc, Quốc Gia!
Hãy góp sức xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc!
Chúc Bình An và An Bình!
Chào thân ái và quyết thắng!