DR.LONIST THÀNH KÍNH BIẾT ƠN BÁC VÀ ĐẢNG.
NẾU KHÔNG CÓ NGÀY 30/4/1975 THÌ DR.LONIST ĐÃ KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC VINH QUANG TỘT ĐỈNH NHƯ HÔM NAY