ac ông thầy đó ko phải là TẢ AO mà là 1 thày tàu vô tình đi qua và ..... biết lang này tham lam, chỉ giả tạo để cho dc đất tốt nên ông thầy tàu mới tính trướ và trồng tre để thử lòng dân làng, ko ngờ ông đoán ko sai, họ ssoongs ko có đức nên ông triệt ngay. thật 100%