Hôm nào có dịp, Thai232 sẽ up các loại ebook này cho các bạn tham khảo. Tất cả sách này bằng tiếng Anh nên cũng không khó đọc lắm. Sách của Phương tây dạng này có hướng dẫn rất tỉ mỉ từng bước thực hành bùa phép cũng thú vị lắm.