Xin chào các HĐTM

Hiện nay diễn đàn đã update nhiều hình Avatars và biểu tượng cảm súc Mặt cười để mọi người sinh hoạt vui hơn, vậy thông báo cho mọi người biết. và rất vui nếu có thêm đóng góp các hình biểu tượng của mọi người,

Thân ái

Bin