vâng bác. Đọc bài viết em cũng thấy là không hề đơn giản, nhưng e thực lòng rất muốn học. Bác có biết sư phụ nào dậy không ạ, giới thiệu cho em với, đa tạ bác.