Lá số tiếp theo

ĐIÊU THUYỀN là người như thế nào ?

Theo sách cổ thì ĐIÊU THUYỀN tuổi Nhâm Tuất ,ngày 23 tháng 8 giờ DầnMệnh ở Mùi –Thân ở Hợi : là 2 vị trí của người đàn bà khôn khéo ,sáng suốt ,phúc hậu ,tin có lẽ phải của thần quyền .Mặc dù Cự Đồng hãm địa ,đối với tuổi Nhâm không phải là cách hay ,cũng như ai được dự phần quý quý .

Nàng là người sống không thể không có nghệ thuật ,mỹ thuật (Suy -Tồn)với mớ tài hoa thực có (Tả Hữu –Đào Hồng –Khôi Việt)làm gì mà chẳng “đổ quán xiêu đình,nước nghiêng thành mất” (giáp Xương Khúc).

Đành rằng người có tài lại đẹp ,khả ái ,nhưng tư cách của nàng có đáng để cho miệng thếhậu lai khinh khi ,cho là “phường vô hạnh”?

Xin thưa là KHÔNG!

Có Khoa cung an Thân ,Mệnh có Tam đức .Nữ mệnh đắc Khoa là tối hảo ,cùng với Tam đức có khác gì Tứ đức .Một người biết sống cao cả ,1 người có tâm hồn phúc thiện,thế thường : người có tài lại hay bị lụy vì tài ,chẳng may sinh vào thời nhiễu nhương ,cũng biết đem thân mà đền nợ nước .Thời gian tư tưởng chính kiến thay đổi .

Ngày nay hễ ai là người có tài ,có chí ,thì khi xét đến vấn đề “trung quân ái quốc” phải đặt thành 2 vấn đề : ái quốc là khẳng định ;còn trung quân phải là minh quân .

Ngày xưa thì lại khác : nước là vua ,vua là nước ,mặc dù hèn nhát như HiếnĐế ,tôi trung vẫn phải tuyệt đối trung thành .là bạo chúa như vua Trụ mà quần thần vẫn phải hy sinh cho trọn chữ trung thần.

Điêu Thuyền có phải vì cái ngôi vua mục nát nhà Hán không dám từ nan phận “liễu yếu đào tơ” đối với sơn hà .Phải khen chứ sao lại chê !

Một người con gái như Điêu Thuyền ,phải làm nô tì cho Vương Doãn hẳn phải xuất thân từ 1 gia đình khiêm nhường trong xã hội loạn lạc(Vũ Tướng –Hình –Riêu -Kị .Nhật hãm-Thanh long .Âm hãm ngộ Linh -Đẩu quân)

Rồi nhờ quan Tư đồ dạy dỗ và nhận làm nghĩa nữ ,biết đâu chẳng phải vì tài sắc ,vì hoàn cảnh mà làm cho phận liễu được dịp thuận tiện mà gây mối éo le cho Đổng Trác và Lữ Bố .Nếu không phải là người có tinh thần yêu nước ,tìm cuộc sống phú quý theo thế thường tình thế nhân thì làm gì có liên hoàn kế ghi vào sử sách .

Khoa cư Hợi không thể coi thường : là 1 biển nước lũ rửa sạch tích cách dơ bẩn của Đồng Cự hãm địa .Cho đến Hà Sát Cơ Hỏa (lưu hà -kiếp sát –thiên cơ -hỏa tinh)cũng được giải nguy .Có thể nói là 1 người hết sức chung tình.

Cuộc đời trần thế :giai nhân hễ gặp anh hùng thì như keo sơn bám chặt .Chỉ tiếc rằng Lữ Bố chỉ là 1 anh chàng đẹp trai “võ dõng vô mưu” (Âm hãm -Hồng –Linh đắc địa),sự nghiệp chẳng là bao (Không Kiếp),để mối tơ duyên của nàng quá lỡ làng .Phải chăng là Phúc đức cung Nhật hãm –Thanh long –Không Kiếp?

Như lá số này của Điêu Thuyền cũng đáng được trọng đãi mến thương như ai trên đài vinh dự , thật ra không thấy gì là hư thân mất nết.

Nàng phải dùng thủ đoạn (Đào –Thiên Không)mong đem lại thanh bình cho đất nước ,rồi ra Thiên Không này không thể không vì Hồng loan dẫn dắt nàng đến mượn cửa thiền cầu mong giải thoát cuộc đời còn lại ,sau khi Lữ Bố bị Tào Tháo hạ sát .

Trích Tử vi nghiệm lý của Thiên Lương