chào bác DHN cháu có nge thầy quangminhps có nhắc về bác!và dc biết 2 người là anh em kết ngĩa!nay cháu có chuyện cần thỉnh giáo không thể nói ra!!mong bác add nick cháu angle_lonely96@yahoo.com!chuyện này rất quan trọng!không phải trò đùa!nên tôi không muốn ai giả danh bác DHN pm cho mình!
thân chàn mọi người!