Trích dẫn Nguyên văn bởi hoattunhan Xem Bài Gởi
Xin chư đạo hữu chỉ giúp xem có lớp học từ thiện nào cần dạy Anh văn không, lão già sắp chết này còn chút hơi tàn muốn làm gì đó có ích cho lương tâm nó bớt ray rứt. Mà địa chỉ nào gần gần Q.12 thôi nha, xa quá lão lết tới hông nổi.
sao lão không vào viện mồ coi để hỏi xem họ cần không ? giúp được người khác thì tốt biết mấy !