Hom nay la ngay dau tien em dang nhap vao TGVH.Xin than chao tat ca cac Anh, Chi ,Co,Di,Chu,Bac.Da tu lau ,em rat thich tim hieu ve TGVH,nay moi tim duoc,that vui mung vo cung.Co gi xin tat ca cac Co ,Chu,Anh ,Chi giup cho em voi nhen