Cháu là người ngoại đạo, trước đây cũng có đeo bùa bình an của 1 thầy ở Bắc Giang làm, cách đây cũng 10 năm rồi. Bây giờ bùa ấy nát và mờ theo thời gian, cháu thấy trên này có một số bùa và phù may mắn, bình an. XIn các vị tiền bối chỉ giúp cách sử dụng các loại phù này(trong mục sưu tập phù chú). Cháu có đọc ở đâu đó rằng phù này đem in ra gấp thành hình bát quái rồi đem theo bên mình nhưng thắc mắc ko biết in ra loại giấy gì? Giấy A4 thì ko phải loại giấy dùng cho bùa lắm, vì phù vẽ trên giấy vàng hàng Mã cơ, liệu có ảnh hưởng gì. Phù này có cần đưa cho thầy ếm hay thắp hương, niệm gì ko ạ. Nếu với một người phàm năng lực tầm thường như cháu ko thể tự vẽ thì làm thế nào để bùa, phù linh. Cháu cám ơn!