Con xin được nhờ thầy Tiêu Diêu Tử - Xuân An Bình cùng các thầy khác giúp đỡ: Con đang luyện phép chạy nhanh hơn xe hơi trong cuốn "Bùa chú giản giới". Trong cách luyện có ghi là luyện trong thời gian tàn một cây nhang trong 21 ngày. Con được biết thời gian tàn một cây nhang tầm 1h 30' nhưng khi con luyện thì không có điều kiện cắm nhang trước mặt nên con hẹn giờ luyện tầm 3 giờ đồng hồ. Con luyện nhiều thời gian như vậy xin hỏi có được không ? Con xin cảm ơn các thầy, mong các thầy chỉ giáo thêm !