Cách trị trùng đây nè
Thần sa:3đồng cân_Hùng hoàng:5đồng cân_Sương truật:5đồng cân
Chu sa:2đồng cân_Địa liền:5đồng cân_A ngùy:3đồng cân_Huyết giác:3đồng cân_Đại hồi:5đồng cân_Quế chi:5 đồng cân
Dùng chỉ ngũ sắc kết tứ tung ngũ hoành trên mặt thuốc,cho vào túi vải để yểm.