Cháu đi xem ở 2 nơi. Nơi thứ nhất người ta xem chỉ tay. Mới vào người ta lấy bút bi đánh dấu những đường chính, với đánh số khắp cả lòng bàn tay. Rồi bắt đầu phán. Kết quả là khá đúng. Người thứ 2 xem bằng cách cầu hồn và bóc bài. Phán cũng rất là đúng. Cả 2 ngừoi đều nói nhà cháu có mộ ông cố nội kết. Nhưng cháu nói là cố nội nhà cháu cải táng cất vào trong lâu rồi. Làm sao mà kết được??? Nhưng họ cứ bảo đó là điềm lạ, ở ngoài ko kết, cất vào trong rồi mới kết. Rồi còn kết theo cái thế đầu tựa núi, chân hướng ra biển (cái này đúng thật vì hướng đặt tiểu và địa thế khu vực mồ mả quê cháu đúng là như vậy). Cháu băn khoăn lắm và vẫn chưa tin là thực nên mới lên đây hỏi các bác, các cô, các chú có nhiều kinh nghiệm về phong thủy, địa lí. Mong mọi người giải đáp giúp cháu ạ.