Trời tháng tư chợt mưa chợt nắng
Cõi vô hình chả bít nắng hay mưa
Đám xì-pam thì thật chẳng vừa
Mưa hay nắng đều xì-pam ráo trọi
Chém liên miên dù đang lụt lội
Chém ào ào dù hạn cháy đồng khô
Chém hăng say khi thiên hạ ngủ khò
Và chém cả nguyên ngày tay không mỏi
Đã chịu spam, không mod nào ngăn nổi
Bất quá thì treo cổ mới potay
Nhưng treo xong hắn liền trở lại ngay
Nên tốt nhứt .....đừng treo chi cho mệt

Dù chém giết phong ba kịch liệt
Mong anh em hãy nhớ rõ 1 điều
Khi sign out, thế giới ảo biến đi đâu???
Nhưng ấm ức thì khó quên trong 1 lúc

Cõi vô hình bấy giờ luôn đông đúc
Biết bao người Nam Bắc Đông Tây
Cùng chung tay làm thành đống....spam này
Nên nóng máu biết làm sao tránh khỏi

Có khi là chém nhau vô đối
Có khi là ve vuốt lẳng lơ
Có khi là giả điếc giả khờ
Cũng có khi xênh xang đạo mạo

Cũng có người lâu lâu đi dạo
Cũng có người cắm trại xây nhà
Cũng có người luôn khoái hét la
Cũng có tay thù thì thủ thỉ

Túm 1 câu: bít làm sao vừa ý???
Nên bà kia tuyển Mod để làm chi???
Đã xì-pam thì quản lý kỉu gì???
Có nước đi giữ cái nhà: chồng-vợ!!!:)

(Sáng hum nay tỉnh ra mí nhớ
Viết hum qua mà ......xỉn quá chưa đăng
Giờ post lên tui bít chắc rằng
Bả sẽ chém tui ra thành 8 khúc...rưỡi):)