HỘI QUÁN HÀ NỘI.
dienbatn có một đề nghị : Khi Đại huynh Hùng Sơn ra Hà Nội - Chúng ta chính thức khai trương HỘI QUÁN HÀ NỘI VÀ CÁC TỈNH PHÍA BẮC . Xin bà con cho ý kiến . dienbatn .