các anh em trong diễn đàn thân mến

em chưa hiểu rõ lắm về TSTQ1 và sự khác biệt giữa TSTQ1 và TSTQ .mong anh em chỉ giáo dùm