Theo những tính chất, và ưu điểm của vật liệu GFRC Bê tông gia cố sợi thì có rất nhiều ứng dụng trong thực tế, từ xây dựng cơ bản đến trang trí...
Hiện tại thì có 1 số ứng dụng tiêu biểu ở những hạng mục như:
Trong kiến trúc:
- GFRC mặt dựng: có thể làm Chỉ, Cột, Panel, Hoa văn, Phù điêu.
- GFRC sân vườn: Đá, Chậu, Bàn Ghế, Thác nước...
- GFRC nội thất.
Trong xây dựng:
- GFRC Cốp Pha: Ứng dụng làm Hố Ga, Cống, Tấm ốp thành cầu...
- GFRC dân dụng: Tấm Panel ốp tường, lát sàn..
- GFRC modum hóa: Hàng rào, Nhà lắp ghép...
và có thể là rất nhiều ứng dụng khác mà chưa phát hiện ra...có ai có ý gì hay thì góp ý với...

____
XEvil 4.0 + RCModule: NEW chương trình tốt nhất để giải quyết bất kỳ MÃ xác nhận, bao gồm cả Google ReCaptcha-2