Kính chào quí Thầy,các Bác,chư huynh đệ, tỷ muội.
tinhnguyen muốn lưu bài này vào USB để đem đi in ra làm bài học để nghiên cứu mà sao khi mở ổ dĩa F ra thì thấy trống trơn chẳng vào đến 1 chữ nào cả.Kính mong tất cả quí vị ai biết làm ơn chỉ dùm cách nào để đem bài đi in ra được thì tinhnguyen cám ơn lắm lắm.
Đây là cách của tinhnguyen đã làm mà không bài nào lưu được vô USB hết trơn à:

Bấm đề bài chọn trên DĐ múôn chép lại--vô file--vô save as--vô my document --vô tựa đề chỗ save--mở lại document vô Ctrl tựa đề muốn chép--vô Ctrl+X --mở my computer lại --vô ổ dĩa F để xem bài có lưu được chưa thì thấy trống trụi không có gì hết trơn?

tinhnguyen.