tôi có người bạn học thần quyền nhưng xin về không đánh ra quyền được, xin hỏi vì sao? có cách nào tập được không, xin được chỉ giáo (mặc dù đả được thầy điểm đạo).