Trích dẫn Nguyên văn bởi vo_danh Xem Bài Gởi
Xin các thầy chỉ cho con cách luyện đi có phải là luyện giống như bài của hùng sơn sư phụ post phải không là nhìn thẳng vào lá bùa từ từ cho nó nhúc nhích rồi niệm chú phải không xin các thầy chỉ dẩn đệ tử chúc các thầy thân tâm an lạc
luyện bùa thần nó khác huynh ơi