Xin chào các bạn, trên 4um này mình luôn thấy các bạn nhầm lẫn giữa 2 hệ phái dẫn đến công kích lẫn nhau.
2 Môn phái đều ở Thanh Hóa
. Hai hệ phái đều là thờ Phật :
TSTQ 1-Nhất Long Thủy Sơn Quyền : Là chính phái , bọn tui ko hề đeo bùa chú giống TSTQ 2 mà đẳng cấp được quy định theo đai . Khi xuất quyền để tập luyện bọn tui muốn tập bao nhiêu là tùy , theo thể lực của mỗi người , ngưng lúc nào cũng được . Chứ ko thắp 1 nén hương ( khoảng 30 phút ) lên như TSTQ 2. Vả hệ phái chúng tôi , nữ có thể gia nhập.

Cài chính khi lên đai sẽ được cấp 8 vạn âm binh , nhiệm vụ cửa đệ tử bản môn thì phải " Trừ yêu diệt ma" , chém quỷ thu quái : Như các loại hại người Ải quỷ(quỷ treo cổ, v.v ), các con ma lang thang vì chết oan ko được Quỷ Vô Thường ghi tên mà trở nên Ác Ma , khi này tinh lực đã có thể hại người. Trải qua năm tháng sẽ trở thành yêu ma , có khả năng giết người bằng hình thức các tai nạn mà các bạn nghe ở quê (bị ma da kéo ấy).
Tóm lại anh em đệ tử chúng tôi giao chiến với chúng cần có binh lính để tránh nguy hại đến mình. Khi thu phục xong có thể gửi lại cho Đức Phật hóa kiếp, những âm binh bị mất khi giao chiến sẽ được đầu thai . Chúng tôi không luyện quỷ như TSTQ 2 nên các bạn ko nên ngộ nhận sẽ ảnh hưởng đến uy tín của chúng tôi.

Đây là vài lời của tôi , Còn về TSTQ 2 tôi không đủ kiến thức để nhận xét .
Cám ơn các bạn đã theo dõi