Bác Joey Yap này ở Singapore và Úc khá nổi tiếng vì cách giải thích rõ ràng, khoa học nhưng ở Việt Nam thì có ít NXB dịch và bán sách. Em nghe nói bác Joey Yap này có bán DVD, sách (tiếng Anh) dạy xem phong thuỷ và tướng số (face reading) hay lắm nên tính hỏi thăm có huynh đệ nào có link nào thì chỉ giúp em nhé.
Cám ơn các huynh đệ nhiều.