Xin thầy saigon42 nói cho con nghe về Đức Sư Tử Hống Bồ Tát ạ! Con rất muốn được biết về ngày và có hình ngày để con có thể lễ bái hằng ngày ạ!