Trích dẫn Nguyên văn bởi generalphamlong Xem Bài Gởi
tui mà là con trâu thì con khỉ mất dạy kia ăn bùn lâu rùi

sao mọi người không chấp nhận thực tế là có những hạng người, mà ta không bao giờ dạy dỗ dc họ cho tới khi ta cho họ 1 vài cái tát cho họ tỉnh ra nhỉ...

do vậy tôi thick sách lược "cây gậy và củ cà rốt"...mún thưởng phạt phân minh thì phải cho biết thế nào là lễ độ trước đã...

tâm đắc với bác nào dùng chữ "chấp Thiện" trong các cmt trên...
Nghĩ và làm như bạn nói thì có gì để mà chuyện "Con trâu nước" được kể ra và gợi lên suy tư cho mọi người :coffee: