Em đã quen một số các đệ tử của môn phái . Nhưng điều làm em khổ nhất là em ở miền Nam , Tp.Hồ chí minh. Trong khi hầu hết các sư phụ đều ở Thanh Hóa và miền Bắc . Em cũng có làm phiền nhờ các sư phụ và các vị huynh đệ gặp Sư Tổ để có thể nhập môn & truyền thụ võ công từ xa . Mặc dù mọi người đã khổ công về Thanh Hóa nhưng vẫn chưa gặp được vì Tổ hay đi vắng.

Vậy xin các sư phụ nào ở Hồ chí minh và ở gần Q.Tân Bình , xin cho em theo chân làm đệ tử.

Xin chân thành cám ơn các vị sư phụ. :not_worthy::not_worthy:
Xin hãy giúp em gia nhập chánh phái
nick của em : so_lonely_hate_love32@yahoo.com