Bắt đầu từ hôm nay mình sẽ trình bày 1 số bài thuốc gia tryền cứu người,bạn nào có ý kiến gì xin góp ý cho mình nhé.Mong rằng mọi người biết và truyền nhau để cứu người giúp đời hành thiện.
1.TRỊ UNG THƯ-XƠ GAN,VIÊM PHỔI VÀ CÁC LOẠI BAN.
Ban nhập lý,ban cua,ban đen,ban đỏ
Sừng tê giác vô song tuyệt diệu
Đêm mài đi cho uống tức thì
Bệnh ung thư,viêm phổi,viên gan
Hoặc các thứ bệnh ban trừ dứt tuyệt.
2.TRỊ SĨ TẪU MÃ
(Răng rụng như ngựa chạy,chữa chậm là chết ngay)
Ai mà lỡ bị đừng khi khó thường
Dán hòm,cùi bắp đốt đi
Tán nhuyễn hòa với dầu dừa xức ngay
Là phương diệu dược rất hay
Nếu mà chậm trể chết ngay tức thì
Mau như ngựa chạy đừng khi
bà con mách bảo mau đi cứu người.
(Một trong hai thứ:dán hòm,hay cùi bắp khô)