số là vừa sáng mở mắt ra thì trêm mặt và trên gối nằm của mình có hai sợi long . vì nhà ở đông nên ngủ tập thể ,cho con hỏi vậy nó có anh hưởng gì tới công việc làm của con không ? như là nó sẻ xui xẻo hay không may mắn . và con sẻ làm gì ?