Trích dẫn Nguyên văn bởi Tuduong Xem Bài Gởi
Tôi nói lại là: Trong trường hợp 3 bát nhang thì Thổ công ở giữa, gia tiên bên phải, tổ cô hoặc tổ cậu bên trái. Nếu thờ riêng thì Tổ cô riêng với tổ cậu. Còn chung thì chỉ chung trong gia tiên. Bạn sợ nhập 3 bát nhang : các Cụ, Ông Bà và ba bạn: Nhờ người biết làm như nhờ đồng Thiên đó.
Còn nếu bạn thờ thần tài, thổ địa thì nên theo gợi ý 5 bát nhang. Khi lập 5 bát nhang thì trên bàn thờ trên đâu có nói bát nhang thổ công nữa đâu. Có bát nhang Thần tài thổ địa rồi mà.
Không cần biết quốc tịch của ai cả. Ở đây là thờ theo khái niệm quy nạp.
Quốc tịch nào cũng thế. Khi khấn mời vào nhà nhân sự kiện gì đó Thổ công xem xét, đúng thì vào xơi cỗ, không đúng thì ra ngoài.
wellcome1 rất chuẩn