Linh thú của Dr.Lonist là Rồng, cho nên sinh nhằm năm Rồng, nghề nghiệp lại là thầy bùa, và mục đích sống cả đời cũng chỉ là săn Rồng..................đặc biệt Rồng bay Rồng lượn Rồng lộn thì luôn có thực trong cuộc đời...