Có thể đó là linh thú hộ mệnh của bạn bạn thấy được thì chắc bạn có duyên rồi Chúc mừng bạn