Xin chào tất cả các bậc sư huynh, đạo hữu!

Không biết có ai đã từng như mình không? Đó là khi niệm phật hoặc trì chú, đôi khi mình hay nghĩ đến việc khác mà không tập trung được vào từng câu chú, câu niệm. Vọng tưởng cứ đến, những suy nghĩ linh tinh cũng xảy ra trong lúc niệm và trì chú.

Rất mong các sư huynh cùng đạo hữu chia sẻ đôi điều về cách niệm Phật và trì chú mà tâm không bi vọng tưởng quấy nhiễu.

Xin cảm ơn các huynh cùng đạo hữu.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát