tiểu bối vừa đọc qua top thách đấu của pháp sư e_te_hac_mani_hong thấy có đề cặp tới "ngũ độc thần trùng" tiểu bối thắc mắc không biết ngũ độc thần trùng là thế nào? cách luyện ra sao? có giống như luyện ngãi không? ngoài việc giúp ông thầy tấn công đối phuơng( theo như pháp sư e_te_hac_mani_hong nói có vị nào gửi cho minh 3 con trùng độc là nhện và con gì gì đó không nhớ nữa) thì có thể sử dụng để giúp đời cứu người không? nếu có thì xin cao nhân nêu rõ, tiểu bối có đọc qua một top nói về việc nuôi linh thú ( tác giả là ai tiểu bối không nhớ rõ) vậy con trùng mà các thầy luyện có được coi là linh thú không? còn một điều nữa tiểu bối từng nghe đâu đó nói về thất vĩ ngô công ( con rết 7 đuôi gì đó) không biết nó có phải là trùng độc do các thầy luyện không? nếu phải thì phải tới trình độ nào mới luyện được nó? Vài dòng thắc mắc mong cao nhân chỉ điểm.:not_worthy: