Đạo nào cũng có người tốt người xấu, người theo đạo Phật tại Miến Điện không biết theo giáo lý của ai mà đi giết chèn ép người Rohingya. Tại Việt Nam đạo Phật hiện giờ không biết ai tu thật hay tu giả nữa.
Nếu bạn " nuốt ko trôi" một tôn giáo nào đó theo đạo Phật đó là do tâm của bạn hẹp thôi