Cám ơn bạn Beo2206 rất nhiều. "Huyền môn lược ký" là tài liệu tâm linh đầu tiên mình đọc. Cũng chính từ đây đã dẫn dắt mình tìm hiểu về thế giới tâm linh