Thầy Kim Cang làm việc tại Hà Nội từ ngày 5/3/2012Nhằm phát triển Trung tâm khí công dưỡng sinh Kim Cang Thiền Hà Nội ngày 5/3/2012 Thầy Kim Cang sẽ ra Hà Nội và trực tiếp hướng dẫn, giảng dạy về Khí Công Kim Cang Thiền.

Nội dung giảng dạy:

- Hướng dẫn Khí công Kim Cang Thiền -Trình độ sơ cấp

- Truyền Thần Châm Công

- Truyền Kim Châm Công

- Truyền Xuyên Châm Công

- Truyền Kim Cang Dịch Quái Linh Phù

- Truyền bài Lục Thần Sát

- Sáng tác bùa chú Việt Nam - lần 2


Thời gian và địa điểm luyện tập sẽ được thông báo sau.

Mọi chi tiết liên hệ anh An, đt: 0934530983