Hiện nay có một số thành viên có mang chữ ký Gia Đình Vô Hình bên dưới bài. Đây là dấu tích còn lại từ năm 2007, khi ấy vào những ngày mới khai trương TGVH, huynh trưởng Hùng Sơn (saigon42) muốn tổ chức buổi offline, và để biết ai sẽ tham dự buổi offline đó bằng cách đặt chữ ký như nói trên.

Nhận thấy đây là chuyện của quá khứ, không còn cần thiết nữa, và nhằm để hòa đồng, bình đẳng giữa tất cả thành viên, không phân biệt người trong hay người ngoài, chúng tôi đề nghị các thành viên đang sử dụng chữ ký Gia Đình Vô Hình, nên thay bằng chữ ký khác tùy chọn.

Chân thành cám ơn.