em bé 15t..ơi ..nếu em muốn học bùa..trườc..em phải học.đạo làm người..nhơn.nghỉa..lể..trí..tín...muốn cất nhà thì phải..làm nền nhà cho cứng..khi cất nhà không sợ bị .thất bại...quan trọng là ..đạo đức....ngày xưa năm 13t tôi củng được học bùa..nhưng trước đó.tôi được học kinh phật..rất nhiều..vậy mà còn.bị té mấy lần..bây giờ chỉ biết được chúc đỉnh mà thôi..nếu có duyên mình sẻ gập...phuonghoang153@yahoo.com..