chém gió còn gọi là nổ triệu chứng của bệnh thần kinh, chém gió củng là bệnh nhân cho bác sĩ khi chém tào lao cho người ta đập. nói chung chém gió là 1 tật xấu xuât phát từ chợ. chém gió còn gọi là nhiều chuyện chuyện gì củng chém được kể cả chuyện ba xạo gọi là chém gió.

đơn giản hơn chém là nói ra hơi thành tiếng gọi là gió đó là chém gió.