Các anh chị cho em hỏi cái này có đúng với thực tế không, và khi tham gia có ảnh hưởng gì đến sức khỏe và tâm trí con người không ạ, mong các anh chị hiểu biết giải đáp giúp.

Để có thể khai mở được thiên nhĩ thiên nhãn, phát triển khả năng tiềm ẩn diệu kỳ của con người, người tu luyện cần hiểu biết về luật trời.


Thiên cơ bất khả lộ, trừ khi được phép của nhà trời cho phép.

Những thiên cơ được phép tiết lộ, thường bao giờ cũng mang lại lợi ích cho đạo cho đời, cho quốc gia - dân tộc.

Những người tiết lộ cơ mật của chính quyền trần gian còn khó mà sống nổi, chứ nói gì đến cơ mật của nhà Trời.

Những người được ăn lộc của một ngôi vị Thánh Thần nào đó, có được khả năng - giác quan tốt, biết được thiên cơ mà tiết lộ cho người đời vì danh lợi, gây khó dễ cho những nhà chức trách trong thế giới tâm linh, dù có được ngôi vị Thánh Thần đã cho lộc che trở, cũng sẽ phải trả giá cho việc làm của mình, không nhiều thì cũng ít.

Để khai mở được thiên nhĩ thiên nhãn thực tế không khó, nhưng cần một cái lý để Trời giúp, đó là vì đạo vì đời, vì muốn có khả năng để cứu dân độ thế vì xây dựng đạo, chứ nếu vì muốn đạt tới quyền năng của ham muốn cá nhân, vì lợi, vì lộc, thì chẳng bao giờ được trời giúp.

Đức Minh nay giúp tất cả những người mang tư tưởng cao cả Thánh thiện, vì đạo vì đời, vì dân tộc giống nòi. Mà giúp khai mở được Thiên Nhĩ - Thiên Nhãn, để làm những việc phúc đức cứu dân độ thế.

Hiện nay quyền năng có thể khai mở được Thiên nhĩ thiên nhãn một cách tức thì, chỉ có quyền lực của Vua cha Ngọc Đế, là có đủ thầm quyền cho phép người trần khai mở thiên nhĩ thiên nhãn để tiếp âm, soi - giao tiếp với thế giới tâm linh, biết được thiên cơ.

Những người hiện nay đang ở tại Thủ Đô Hà Nội thì có thể gặp trực tiếp Đức Minh để nhận pháp lực khai mở Thiên nhĩ thiên nhãn.

Còn những người ở xa, không có điều kiện đón nhận pháp lực một cách trực tiếp thì chỉ cần đến bất cứ đền chùa nào thờ Vua cha Ngọc Đế, làm lễ xin pháp lực, đều có thể đạt hiệu quả khai mở được thiên nhĩ thiên nhãn.

Khi vào nơi thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, chỉ cần gọi điện cho Đức Minh sau đó chắp tay trước ngực ( Phổ lễ ) theo tư thế ngồi Thiền bán kiết già, chân phải đặt lên trên chân trái, và thiền để đạt tới cảnh giới vô thức.

Khi đã vô thức được thì bắt đầu dùng tâm phát nguyện như sau :

- Con là đệ tử của pháp chủ Thần Học Phương Đông : Đức Minh.

- Cầu xin cổ Phật Ngọc Đế Đức Vua Cha, ban cho pháp Lực của Pháp chủ Đức Minh, giúp con khai mở được thiên Nhĩ - Thiên Nhãn, để tiếp âm. Soi được tam giới.

- Xin tới ông bà tiên tổ - tổ cô tổ cậu của con hãy giúp con ứng dụng pháp lực.

- Sau đó cứ vô Thức - chờ đợi phép linh ứng.

Khi phép linh ứng sẽ thấy rất rõ cảm giác của vùng ấn đường và trong tai có sự thay đổi, đầu tiên sẽ nhìn thấy được những linh hồn người thân của mình đi theo mình, nghe được họ nói.

Lúc đó hãy Dùng tư tưởng của mình để nói chuyện giao tiếp với họ.

Khi đã thỏa mãn và muốn dừng lại, hãy dùng tâm phát nguyện xin vua cha Ngọc Đế Thu phép lại, ắt người sẽ trở lại bình Thường ngay sau vài phút đồng hồ.

Nếu vì điều kiện không thể đến được nơi Thờ Vua Cha Ngọc Đế, thì đúng giờ 12 giờ đêm, hãy bày một lễ hoa trái - rượu thịt, nơi thanh vắng, mà bái lễ theo hướng mặt trời mọc, làm đúng theo chỉ dẫn, cũng có tác dụng không kém gì ở đền chùa.Lưu ý :

Khi đã xin được pháp lực ( khai mở được thiên nhĩ thiên nhãn – tiếp được âm, soi được tam giới ), thì hãy gửi tiền lễ xin pháp lực tới Đức Minh, nếu không làm đúng trong thời hạn 3 ngày, thì pháp lực sẽ tự hồi hướng mất đi.

Đức Minh

Pháp chủ Thần Học Phương Đông

ĐT: 0904460303 - 0987537229