Cậu tìm về chỗ thầy hỏi thăm, nhiều khi thầy vì mưu sinh phải đi xa nên hơi khó tý.