Những ngày lang thang tìm đạo, Uyên có đến viếng thăm một ngôi chùa nhỏ tại huyện Long Thành tỉnh Đồng Nai. Trò chuyện với Sư Cô trụ trì, Sư Cô cho biết cũng đang hành trì Mật Tông. Tôn Sư của Sư Cô là Ngài CHÂN TÁNH NGUYÊN HƯƠNG với 07 câu chú.
Tình cờ lang thang Net, Uyên lại gặp được một blog có chia sẻ pháp môn hành trì, Uyên xin chia sẻ với các hành giả Mật Tông. Rất mong nhận được những lời bàn và kinh nghiệm hành trì của các hành giả. Rất mong.
1. Hệ thống bảy câu chú tổng trì là nền tảng căn bản của Dhàrani trong con đường mật tông. Tinh thần của Dhàrani là sự chuyển hóa sâu nhiệm của Chư Phật qua tam mật tương ưng đến với mỗi hành giả, cũng như đến với mọi loài chúng sanh.

2. Để đón nhận cũng như hòa nhập vào thần lực sâu nhiệm của Chư Phật quan tinh thần Dhàrani, mỗi hành giả phải sử dụng ấn quyết đối với từng câu chú tổng trì. Có thế, diệu lực mới mạnh mẽ, gõ hầu chuyển hóa tập khí sâu dày của hành giả

3. Trước tiên, ta đi vào ấn quyết của chủng tự AUM. Ấn quyết này được gọi là ấn quyết Chuyển Pháp Luân. Khi hành giả niệm AUM, thì tay phải quyết ấn này.Khi quyết ấn thì tay phải đưa trên đầu phía gần trán và kết ấn, đến lúc xã ấn cũng đưa lên đầu để xả.Khi quyết ấn và niệm chú, hành giả phải định tĩnh, nhất tâm, hoặc nhất tâm niệm tưởng ý nghĩa của chủng tự AUM.
Cách kết ấn chủng tự AUM "Chuyển Pháp Luân": Ngón trỏ cong lại, đầu ngón trỏ chạm mạnh nơi lằn chỉ đốt ngoài của ngón cái trong khi đó đầu ngón cái cong lại, những ngón tay còn lại khép kín lại nhau và duỗi thẳng - có thể kết ấn một tay hay hai tay. Ấn kết có thể để ngữa trên đầu gối hay để trước ngực hay trước trán,hoặc ngang vai nhưng bàn tay hướng về phía trước.
4. Ấn quyết thứ hai của chủng tự HỤM là Xúc Địa Ấn.
Cách kết ấn này là bàn tay duỗi ra nhưng khép kín lại, cả hai bàn tay để úp trên hai đầu gối hoặc chạm đất (hay nền,sàn nhà), hành giả đang tư thế tọa thiền.
5. Ấn quyết thứ ba của chủng tư TRẠM là Xúc Địa Ấn.Cách kết ấn này cũng giống như kết ấn của HỤM, nhưng thay vì để bàn tay úp thì nay bàn tay lại ngửa.
6. Ấn quyết thứ tư là ấn thiền định của chủng tự HRIH. Cách quyết ấn là ngón tay áp út cong lại, ngón cái đè mạnh lên đốt đầu của ngón áp út,những ngón còn lại khép lại duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng về phía trước,bàn tay để ngang vai hay xuôi theo người.Còn lại bàn tay mặt để ngang bụng,lòng bàn tay hướng lên trời,quán tưởng có viên ngọc màu hồng trong lòng bàn tay.
7. Ấn quyết thứ năm của chủng tự ÂH là Trí Ấn. Cách kết ấn là bàn tay phải nắm lại nhưng ngón trỏ duỗi thẳng, bàn tay trái nắm lấy ngón tay trỏ của bàn tay phải,hai bàn tay cùng để trước ngực.
8. Ấn quyết thứ sáu của chú Sáng là Ấn phóng điển hay Ấn ban điển.Một hoặc hai bàn tay khép lại, lòng bàn tay hướng về phía trước hoặc hướng đến những hành giả nhận điển.
9. Ấn quyết thứ bảy của chú Gaté(chú Bát nhã)là Vô Úy Ấn. Cách kết ấn là ngón áp út của một hay hai tay cong lại, ngón cái đè mạnh lên đốt đầu của ngón áp út,những ngón còn lại khép lại duỗi thẳng,lòng bàn tay hướng về phía trước,bàn tay để ngang vai hay để trên vế trong tư thế tọa thiền và lòng bàn tay hướng lên trời.
10. Khi ngâm bảy câu chú tổng trì mà ta kết ấn như trên thì diệu dụng vô cùng.Có thể khi ta ứng dụng mỗi ấn quyết một câu chú, ta có thể giữ mãi tư thế ấy cho mỗi câu chú, nhưng cũng có thể thay đổi nhiều tư thế. Thế nên ấn quyết thì không đổi nhưng những vận hành của ấn quyết thì linh động,vì khi linh điển tác động sâu, đôi tay của ta sẽ vận hành theo lực điển,lúc đó ta không nên cưỡng lại mà hãy tùy thuận.
11. Có thể nói, dụng lực của bảy câu chú tổng trì trong sự kết hợp cùng ấn quyết thật vô hạn.Đây là tinh thần chuyển Pháp luân bằng Dhàrani của chư Phật. Năng lượng điển linh ấy tinh túy không tạp nhiễm, vô tận và vô thượng, hằng phù trì và hằng chuyển hóa mọi loài. Không thể đặt năng lượng này ngang hàng với năng lượng vũ trụ, hay nói khác đi năng lương này sinh ra năng lượng vũ trụ, một loại năng lượng thứ cấp có giá trị sai biệt cho mỗi cảnh giới chúng sanh.
12.Bảy câu chú tổng trì không phải là sở hữu của người xuất gia mà là sở hữu của tất cả,không phải là sở hữu của Phật tử là của những ai không phải là Phật tử, những ai tin hay không tin,sử dụng đều có kết quả, nhưng phải sử dụng đúng cách.
Bất luận thành phần nào trong cuộc đời,bất luận trình độ nào trong cuộc đời, bất luận giống loại, tuổi tác nào trong cuộc đời, bất luận chúng sanh nào trong pháp giới, tất cả đều bình đẳng sử dụng bảy câu chú tổng trì và tất cả sẽ đạt được nhiều lợi ích lớn lao, nhiều hạnh phúc lớn lao, nhiều giải thoát lớn lao.
13. Đà la ni này vốn bất sanh diệt.
Thường hằng biến mãn vô thủy chung.
Tịch nhiên bất động không dấu vết
Bất động diệu dụng chuyễn muôn trùng.
Pháp giới hiện khởi như huyễn hiện,
Trong huyễn hiện đà la ni chiếu rọi.
Chúng sanh hỡi xa nguồn cội giác,
Mãi mê tâm nên lạc nẻo luân hồi.
Hãy trở lại nguồn xưa quê ta đó,
Đà la ni mãi chuyển hóa hàm linh.
Và đây con đường ánh sáng rọi,
Bảy câu chú tổng trì định hướng đời ta.