Tui nghe nhiều người nói tới soi căn , hình như là bít kiếp trước của mình

Vậy có thể cho tui bít cụ thể soi căn là gì

Và ở Sài gòn có thầy nèo soi căn hem?

cám on trước