Trích dẫn Nguyên văn bởi vuhanp Xem Bài Gởi
Kỉ liệm vòng đá của tui còn giử hơm ông zua quiền thại ?
Vòng con rùa vẫn còn giữ nè huynh già.....giờ huynh mần gì ở đâu cho gặp cái....