Thiệt là ngại quá!
Topic tương tự mình có đăng bên văn hóa rồi nhưng mà cũng qua đây đăng tiếp! Có gì mong các huynh tỷ đệ mụi bỏ qua cho!
Bạn mình có một cuốn gia phả mà lại viết bằng chữ hán nôm, bây giờ muốn dịch!
Trong diễn đàn có ai biết mong giúp dùm!!!!
Cảm ơn nhiều ạ!