jiddu Krishnamurti là một trong số những triết gia vĩ đại trong thời đại của chúng ta,đc xếp vào một trong 5vị thánh của thế kĩ 20.