Thầy Thanh Pali đã quy ẩn rồi,thầy dienba,thầy Hùng sơn lâu nay ko thấy xuất hiện,có lẽ là các thầy cũng quy ẩn giang hồ rồi. Chỉ tiếc các bậc hậu sinh ko còn đc học hỏi kinh nghiệm của các thầy nữa.