khakha''em bé nay trỡ về cái cỗng cữa vohinh này,ayza đầu năm chúc tất cã những ai có long hão tâm hào hiệp trong tâm khãm vô hình thì dược mau chết sớm///hí